Usługi koparko-ładowarki

Jesteśmy wyposażeni w koparko-ładowarkę JCB 4CX, umożliwia ona wykonywanie robót ziemnych, jak i również transport urobków ziemnych. Idealnie sprawuje się podczas prac wyrównywania terenu, wykopach oraz przetransportowywaniu materiałów budowlanych. Jest to największy i najwydajniejszy model koparko-ładowarki oferowany przez firmę JCB. Wyposażona jest w cztery koła o równych wymiarach. Jej konstrukcja zapewnia szeroką widoczność oraz wyjątkową zwrotność, umożliwia to precyzyjniejsze i wydajniejsze wykonywanie prac.

Wykopy budowlane

W zawiłym procesie budowlanym nie może zabraknąć czynności, związanych zwykonaniem robót ziemnych. Jest to czynność konieczna w przypadku doprowadzania podziemnych instalacji, takich jak:

  • instalacja gazowa,
  • instalacja wodociągowa,
  • instalacja kanalizacyjna,
  • instalacja elektroenergetyczna.

Prace ziemne mogą być również związane z wyrównywaniem terenu bądź wytworzeniem odpowiedniego spadku, aby zapobiec powstawaniu zastoisk wody na działce. Jeżeli potrzebujesz wykonania robót ziemnych, zachęcamy do skontaktowania się z nami, w celu uzgodnienia szczegółów współpracy.

Wykopy pod fundament

Każdy dom potrzebuje solidnego fundamentu, a każdy fundament potrzebuje uprzedniego dostosowania terenu. Proces przygotowawczy do budowy nieruchomości wymaga solidnego wykonania podstawy, to od niej zależy trwałość całego budynku. Oferujemy wykonanie podkopu pod każdego rodzaju fundamenty. W przypadku zbyt luźnego gruntu i ustalenia opłacalności, oferujemy usługę całkowitej wymiany gruntu, ma to na celu zniwelowanie ryzyka osuwania się podłoża.

Niwelacja terenu

Niwelacja terenu jest procesem przygotowawczym działek budowlanych. Polega na wyrównywaniu i oczyszczaniu terenu pod budowę. Po wykonaniu pomiarów przystępujemy do równania powierzchni budowlanej. Od wyników pomiarów zależy czy nierówności będą usuwane poprzez wywożenie nadmiarów ziemnych, czy przez dowożenie i zasypywanie dołów i zagłębień. Jest to etap, którego nie można pominąć przy budowie domów, parkingów bądź placów.

Rozładunek i załadunek materiałów

Bardzo często na terenie placu budowlanego stan nawierzchni uniemożliwia przemieszczanie się po nim zwykłych wózków widłowych. Powstaje problem, rozładunek materiałów budowlanych staje się wyzwaniem. Nasza koparko-ładowarka posiada nakładki widłowe umożliwiające sprawny załadunek i rozładunek zamówionych towarów. Bez większych problemów poradzimy sobie z realizacją zleceń załadunkowo-rozładunkowych, niezależnie od miejscowego stanu nawierzchni.

Dane kontaktowe

Mateusz Baran

511050862 hydromat86@wp.pl

Bukowiec 127
66-300 Międzyrzecz